Δελτίο Τύπου : Α) Ανάδειξη νέου Δ.Σ., Β) Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Μεταγραφών, Γ) Υπεύθυνος Ακαδημιών, Δ) Προπονητής

Χαλκίδα, 11 Αυγούστου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α)Αρχαιρεσίες – Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Β) Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Μεταγραφών

Γ) Υπεύθυνος Ακαδημιών

Δ) Προπονητής

Α) Την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 κι ως συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών μας στις 9 Αυγούστου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του «Αθλητικός Όμιλος Χαλκίς» ως εξής :

1) Πρόεδρος : Τσαλιαγκός Ευάγγελος

2) Αντιπρόεδρος : Καλτσίδης Χαρίτος

3) Γενικός Γραμματέας : Δέδες Ιωάννης

4) Ταμίας : Καλαμιώτη Ελένη

5) Γενικός Αρχηγός : Κωνσταντίνου Αντώνιος

6) ΈφοροςΥπεύθ. Δημ. Σχέσεων : Μπλέτσας Χρήστος

7) Μέλος : Αυγέρης Δημήτριος

8) Αναπληρωματικά Μέλη : Μάρκου Παρασκευή, Τσαπέτης Αθανάσιος

Β) Με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε τριμελής επιτροπή μεταγραφών αποτελούμενη από τους Ρόγκα Νικόλαο, Κωνσταντίνου Αντώνιο και Παπουτσή Φώτιο.

IMG 42ed8d78b952f04113e455af19e3c153 V

Γ) Υπεύθυνος Ακαδημιών : Νίκος Ρόγκας.

Δ) Με απόφαση του Δ.Σ. προπονητής της ομάδας θα είναι ο  Βαγγέλης Τόγιας.

Εκ του Δ.Σ.