Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Γιαμαρέλος Κωνσταντίνος

 Α’ Αντιπρόεδρος : Κόλλιας Νικόλαος 

Β’ Αντιπρόεδρος :  Τσαλιαγκός Ευάγγελος

Γενικός Γραμματέας : Πάττας Γεώργιος

Ταμίας : Δήμας Μιχάλης

Γενικός Αρχηγός : Παπουτσής Φώτης

Εφορος : Πανάρας Δημήτριος

Τσάλας Νικόλαος

Επιτροπή Μεταγραφών (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Χ.) :  Γιαμαρέλος Κωνσταντίνος, Παπουτσής Φώτης και Τσαλιαγκός Ευάγγελός

Επιτροπή για τη σύσταση Ακαδημιών (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Χ.) : Κόλλιας Νικόλαος,  Πανάρας Δημήτριος, Τσάλας Νικόλαος


Δ.Σ. Α.Ο. Χαλκίς
aochalkis-logo