Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Τσαλιαγκός Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος : Καλτσίδης Χαρίτος

Γενικός Γραμματέας : Δέδες Ιωάννης

Ταμίας : Καλαμιώτη Ελένη

Γενικός Αρχηγός : Κωνσταντίνου Αντώνιος

Έφορος – Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων : Μπλέτσας Χρήστος

Μέλος : Αυγέρης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη : Μάρκου Παρασκευή, Τσαπέτης Αθανάσιος

Επιτροπή Μεταγραφών (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Χ.) : Ρόγκας Νίκος, Κωνσταντίνου Αντώνης, Παπουτσής Φώτης


Δ.Σ. Α.Ο. Χαλκίς
aochalkis-logo